Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

 

Værdigrundlag:

Vi vil være et trygt og lærerigt dagpasnings- og skoletilbud. Vil vi skabe nogle rammer, der giver børnene mulighed for at udvikle deres fulde potentiale og blive glade og livsduelige børn, unge og voksne

Vores mål er at skabe gode betingelser for barnets dannelse – dannelse i bred forstand. Barnet skal både blive til nogen og til noget.

Vi vægter fællesskabet højt – et forpligtende fællesskab. Det er som en i blandt andre, barnet danner sig. .

 Det enkelte barn skal opleve sig som en del af et fællesskab. Arbejdet hen imod dette skal ske i tæt dialog og samarbejde med forældre og områdets foreninger og frivillige. Dagligdagen skal bygge på værdierne læring, tryghed og ansvar for alle.

 

Vi har gennem indsatsen ”Krop, Sanser og Hjerne” værdisat bevægelse i vores dagligdag. Vi tror på, at vi gennem styrkelse af børnenes motoriske evner, giver vi dem forudsætningen for, at de kan deltage i mange af de aktiviteter, som er med til at skabe stærke sociale fællesskaber.

Den daglige morgensang er en anden vej til at styrke fællesskabsfølelsen. Her deltager børnehaven mindst en gang om ugen.

Derudover har vi en del andre fælles aktiviteter for børnehave og skole: trivselsdage, læsedag, motionsdag, fastelavn, sangdag mm.

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre er en afgørende forudsætning for barnets trivsel og læring. Det kræver bl.a., at vi er åbne omkring de gensidige forventninger. Børnehaven og skolen har nogle klare forventninger til vore børn og forældre. Når vi stiller forventninger, betyder det samtidigt, at vi inviterer vore forældre til at gå i dialog med os om deres ønsker og forventninger til deres barns børnehave, SFO og skole

Som institution i et mindre lokalmiljø vil vi spille en vigtig rolle som samlingssted for lokalområdets borgere. Et sted hvor generationer mødes og lærer af hinanden.

 

Som forældre forventes det, at du bidrager til at få dagligdagen skal fungere og sørger for:

  •  At dit barn møder udhvilet – kommer til tiden
  • At tasken er pakket - ikke for lidt - ikke for meget
  • At hjælpe dit barn til større selvstændighed – selv hænger jakken op - bærer tasken – lærer at arbejde med noget ikke selvvalgt i et tidsrum.
  • At du bidrager til, at dialogen med personale og de andre forældre er konstruktiv og foregår i en positiv tone
  • At du tager kontakt til personalet, når du er i tvivl eller undrer dig over ting dit barn oplever eller fortæller
  • At du giver besked, når dit barn holder fri, og hvis dit barn bliver hentet af andre end sine forældre

 

Som forældre forventes du at vise interesse for dit barns dagligdag:

  • At du viser interesse og spørger dit barn til dagen og til kammeraterne
  • At du møder op til arrangementer og møder
  • At du følger med og er aktiv på forældreintra og opdaterer dine kontaktoplysninger

 

Husk!! Dit og alle andre børn udvikler sig i det miljø, det befinder sig i – lad os tage et fælles ansvar for, at dette miljø og dette fællesskab bliver så godt som muligt

 

 

Lærermidler og personalets faglighed:

 Vi prioriterer inddragelsen af digitale lærermidler og nye og tidssvarende  aktivitets- og undervisningsmaterialer højt. Vi har et kompetent personale, der brænder for deres arbejde samt forstår at udvikle og udnytte hinandens forskellighed. Vi satser på efteruddannelse og på kompetente tovholdere inden for de enkelte fagområder. Vi har uddannet 2 AKT-vejledere til at tage hånd om trivslen blandt os alle, en nyuddannet læsevejleder og resursepersoner i, sprog- og, motorisk udvikling samt  IT og medier.